Klachtenregeling

Inleiding:

Als organisatie besteden we veel aandacht aan een goede communicatie met en benadering van onze deelnemers. De inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar elk mens. Bent u van mening dat we daarin te kort zijn geschoten? Wij lossen dit graag voor u op en stellen het op prijs wanneer u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of door u ervaren problemen. Zo is het in geval van deelname aan een bijscholing goed om direct contact op te nemen met de trainer. Wij ervaren dat een moment van overleg, uitwisseling, afstemming of uitleg ondersteunend en voldoende is om verder te kunnen. We hebben de visie dat wij als organisatie van ieder contact leren en daarmee de kwaliteit van ons platform voeden. Dit geldt o.i. ook voor onze sdeelnemers.

Een klacht indienen:

Mocht u toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Dit kunt u zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling doen bij de directie:

Jette Peuscher
Vlierstraat 4
3755 BS, Eemnes
06 – 24 93 72 14
info@de-buutplek.nl

Wij verzoeken u in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe een ander heeft plaatsgevonden. Een klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Reactie Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Jette Peuscher of Malou Vroon een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn, in ieder geval binnen vier weken, waar binnen wij de klacht afhandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zullen wij u over de redenen informeren, en toelichten waarom dit uitstel nu nodig is. Indien gewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten. Wij maken hiervoor een afspraak. Zo nodig krijgt u inzage in de documenten die bij uw klacht horen.

Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over afhandeling van de klacht, dan wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van stichting NIBIG. Als deze commissie een klacht in behandeling neemt, brengt de commissie een bindend advies uit aan de Buutplek; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.