Buutplek

Deze Buutplek kennisbank zit vol met achtergrond informatie over alles aspecten van het bijscholingsplatform de Buutplek. Dit gaat met name over verschillende begrippen, problemen waar je als kind- en jeugdprofessional mee te maken krijgt, korte werkvormen en tips.
  1. Hulpvragen

Artikelen

Hulpvragen

Onder het begrip hulpvraag verstaan we een zorgbehoefte die door een cliënt zelf of zijn omgeving geuit wordt. Een ander wordt voor hulpvraag is ook wel zorgvraag. Als kind- en jeugdprofessional hebben we dagelijks te maken met de hulpvraag van cliënten en hun ouders....

Laag zelfbeeld bij kinderen en jongeren

Wanneer we spreken over een laag zelfbeeld weet iedereen wel wat we er mee bedoelen. Maar als we echt vanuit de literatuur gaan kijken is het begrip helemaal nog niet zo gemakkelijk. In dit artikel wordt uitgegaan van de beschrijving van Rosenberg (1965). Het...